Blog

Energian mestari – Voiman uusi muoto

Energian mestari – Voiman uusi muoto

AVAINSANOJA: voimankäyttö, energia, maskuliinisuus, feminiinisyys, rakkaus, itsetuntemus, elämän tarkoitus, elämän suojeleminen, kasvu, rajat, luonto, psykologinen, emotionaalinen, henkinen, sielullinen, verbaalinen, väkivalta, tuhovoima, pelko, epätoivo, reaktiot, sotilas, voima, mestarius, tietoisuus, hallinta, kuuntelu, ymmärrys, vuorovaikutus JOHDANTO: Nykyinen, usein mieskulttuurin käyttämä voima ja siihen liittyvät käsitteet ovat aikansa eläneitä. Ne ovat nykytarkoituksiin liian kapeita. On aika uudelle voiman käytölle ja käsitteistölle, joka sisältää itsetuntemukseen pohjautuvan elämän suojelemisen voiman, rakkauden ja elämän tarkoituksen toteuttamisen tiedostetut päämäärät. Vaikka käsittelen aihetta miesnäkökulmasta, on samaisen maskuliinisen voiman uudenlainen esiintulo myös kaikkien niiden naisten elämässä, jotka haluavat käyttää voimaa terveiden&vahvojen rajojen ylläpitämiseen, fokukseen ja oman elämän johtamiseen persoonallisella ja ainutlaatuisella tavalla. Olipa maskuliinisuuden tai feminiinisyyden tasapaino mikä tahansa, uudessa muodossaan todellinen voima on elämää suojelevaa, kasvua edistävää, läsnäolevaa ja sallivaa niin fyysisessä, psykologisessa, emotionaalisessa, seksualaalisessa, taloudellisessa ja henkisessä (sielullisessa) merkityksessä. Kapea ja väärinkäytetty voima sisäistä elämää tai luontoa koskien perustuu pelkoon. Se on usein uhkaava, hyväksikäyttävä, välinpitämätön tuhovoiman väline itseen, työhön, ihmissuhteisiin tai ympäristöön (luonto) liittyvien tavoitteden saavuttamisessa – malli, joka on tullut tiensä päähän. *** [videon tekstit] Minun nimeni on Jaan-Erik Arnia. Olen tässä sinun kanssasi sydämellisissä tunnelmissa sikäli, että puhun nyt niin suoraan kuin vain pystyn, sydämestäni. Olen nimennyt tämän videon nimellä “Energioiden mestarit – Voiman uusi muoto”. Taustaa – Spirituaalinen itsensä johtaminen Tausta tähän on se, että olen aikaisemmin tehnyt paljon videoita spirituaalisesta itsensä johtamisesta, joka voi olla sanana vähän arvaamaton, koska ei tunneta, mitä se pitää sisällään. Käytännössä spirituaalinen itsensä johtaminen tarkoittaa sitä, että mikä on minun tarkoitus elämässä ja mistä asioista saan merkityksellisiä kokemuksia ja mihin kaikkeen olen yhteydessä: yhteydessä itseeni, kuka minä olen, missä suhteessa olen toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, ympäristöön, suhteessa maapalloon tai...
Podcast#3 ❈ Energiahoito – tulevaisuuden syöpälääke ❈ Johanna Blomqvist

Podcast#3 ❈ Energiahoito – tulevaisuuden syöpälääke ❈ Johanna Blomqvist

AVAINSANOJA: Energia, parantaminen, skeptisyys, näkökulman muutos, fysiikka, kvanttifysiikka, hoitaminen, ihmiskuva, tutkimus, Princeton, auttamishalu, tietoisuus, sairaus, parantuminen, rationaalisuus, ajattelu, laajentuminen, sisäinen tieto, kokemuksellisuus, materialismi, integratiivinen, lääketiede, kokemus JOHDANTO: Fysiikan tohtori ja energiahoitaja Johanna Blomqvist avaa kokemuksensa tieteen kyvystä lisätä vaihtoehtoja syöpähoitoihin liittyen. Kun henkilökohtainen auttamishalu kumoaa epäilykset rationaalinen mieli kasvaa yli sille asetettujen rajoitteiden. Skeptisyydestä ja materiaalisesta ihmis- ja maailmankuvasta tulee ponnahduslauta uuteen. Ulkoisten todisteiden sijaan käännytäänkin sisäänpäin; tarkastelemmekin itseluotuja esteitä, kunnes näemme niiden yli. Se on toimintamalli, joka on useiden tutkijoiden väline nähdä tarkemmin vakiovastausten taakse maailmaan, missä parantumisen ja terveyden mekanismit ovatkin käsillä jo nyt eikä jossakin kaukana tulevaisuudessa. SHOWNOTES, AIKAMERKIT JA TEKSTI: Haastattelu kirjoitettuna bloggerissa. Kuuntele helposti myös KIEKU :ssa [Laajemmat shownotesit aikamerkkeineen Bloggerissa] 1. Mistä voimaa pelottomaan ajatteluun? (3:55 min) 2. Viestit sisäisestä tiedosta (6:06 min) 3. Mitä rationaalisen ajattelun jälkeen? (7:20 min) 4. Ajattelun laajentaminen sisäänpäin kääntymällä (7:52 min) 5. Miksi kyseenalaistit tieteen kyvyn ratkaista ongelmia? (13:08 min) 6. Syöpään löytyy hoitokeino, uudet vastaukset (15:32 min) 7. Ei voi olla totta! (17:34 min) 8. Mitä energia on? (20:51 min) 9. Mielen tason energia: informaatiota (22:18 min) 10. Maailmankuvamme on vain malli, ei muuta (30:27 min) 11. Tietoisuus kaiken taustalla ja materia vain poikkeama? (31:51 min) 12. Materialismia ei vedetä alta lipan henkisyyden nimissä (32:34 min) 13. Esimerkki: yhteinen kieli on mahdollista (33:39 min) 14. Yhdistymisen kieli mielenkiinnossa, avoimuudessa ja halussa auttaa (34:38 min) 15. Mitä on tietoisuus? (36:49 min) 16. Kaikki on energiaa (39:41 min) 17. Princetonin yliopisto, PEAR-tutkimusryhmä: Miten omilla tunteilla ja ajatuksilla on vaikutusta maailmaan (43:12 min) 18. Kun tietoisuus muuttuu, muuttuuko materiaalinen maailma? (46:04 min) 19. Ajatus on energiaa, jolla on vaikutusta...
Podcast#2 (2/2) ❈ Puoskarilaki. Keskustelua tunteella vai tieteellä? ❈ Pauliina Aarva

Podcast#2 (2/2) ❈ Puoskarilaki. Keskustelua tunteella vai tieteellä? ❈ Pauliina Aarva

AVAINSANOJA: Pauliina Aarva, puoskarilaki, täydentävät ja uskomushoitomuodot, huuhaahoidot, keskustelu, retorinen vastakkainasettelu, tiede, tutkimus, lääkärin ja potilaan arki, paraneminen, kohtaaminen, inhimillisyys, Sote, täydentävien hoitojen suosio. JOHDANTO: Haastattelu 2/2 Tampereen yliopiston terveyden edistämisen dosentti Pauliina Aarva. Aiheena viimeaikainen vahvaan vastakkainasetteluun perustunut keskustelu täydentävistä hoitomuodoista sekä ”Puoskarilaista”. Kuinka paljon keskustelussa on kuumentuneita tunteita ja kuinka paljon tutkimusta ja tietoisuutta? SHOWNOTES, AIKAMERKIT JA TEKSTI: Haastattelu kirjoitettuna bloggerissa. Onko tietoisuus todellisuutemme ytimessä, arjessa? (1:21 min) Mikä tuo toivottua varmuutta, helppoutta tai johdonmukaisuutta yksilölliseen tervehtymiseen? (2:45 min) Maailmankuvan johtajana reduktionistinen materialismi aukottomana dogmina (5:05 min) Materia vai henki ensin? Toimintaamme ohjaavat näkökulmamme (6:27 min) Traumainformoitu Sote (9:18 min) Näemme maailmasta vain todella pienen osan ja autamme sen mukaisesti toisiamme (9:58 min) Inhimillinen pyyntö: Meillä on kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen suuri tarve (11:19 min) Auttamishalu ja ajan ongelma (12:09 min) Inhimillisen kriisin huomaaminen (14:29 min) Keskustelun aloittaminen inhimillisen kohtaamisen vaikutuksesta ja tarpeesta (14:47 min) Auttamisen ytimessä on kohtaaminen, johon osaaminen ja ammattitaito kuuluvat (15:57 min) Luonnollinen kohtaaminen – se mikä tulee sydämestä (17:15 min) Oma tutkimus: Uskotko, että elämässä on muutakin kun fyysisyys ja materia? (18:19 min) Tyyneys ja sisäinen rauha ilman pelkoa, avaimena parantumisen (20:22 min) Pelon yläpuolelle nouseminen ja kehon parantumisen aktivointi (22:11 min) Parantuminen placebolla (23:04 min) Homeopatia – punainen vaate (23:46 min) Tiedettä voidaan käyttää niin hyötyjen kuin haittojen todistamiseen (24:47 min) Mitä jos ei parannukaan vaikka sitä tavoitellaan? (26:59 min) Lääketiede ei pysty kaikkeen, mutta odotukset ovat kovat (28:26 min) Tiede ei tuo totuutta (29:19 min) Kukaan ei hyväksy huijaamista (30:46 min) Polarisaation esimerkki 27 vuoden takaa (31:17 min) Terveydenhuollon piirissä tapahtuvat kuolemat (32:41 min) Kuolema täydentävissä hoidoissa ja terveydenhuollossa (33:22...
Podcast #1: Osa 1/2  ❈ Puoskarilaki. Keskustelua tunteella vai tieteellä? ❈ Pauliina Aarva

Podcast #1: Osa 1/2 ❈ Puoskarilaki. Keskustelua tunteella vai tieteellä? ❈ Pauliina Aarva

 AVAINSANOJA: Pauliina Aarva, puoskarilaki, täydentävät ja uskomushoitomuodot, huuhaahoidot, keskustelu, retorinen vastakkainasettelu, tiede, tutkimus, lääkärin ja potilaan arki, paraneminen, kohtaaminen, inhimillisyys, Sote, täydentävien hoitojen suosio. JOHDANTO: Haastattelussa Tampereen yliopiston terveyden edistämisen dosentti Pauliina Aarva. Aiheena viimeaikainen vahvaan vastakkainasetteluun perustunut keskustelu täydentävistä hoitomuodoista sekä ”Puoskarilaista”. Kuinka paljon keskustelussa on kuumentuneita tunteita ja kuinka paljon tutkimusta ja tietoisuutta? SHOWNOTES, AIKAMERKIT JA TEKSTI: Haastattelu kirjoitettuna bloggerissa. 1. Esittely keskusteluun täydentävistä hoidoista (1:25 min) 2. Pauliina Aarva: Ajattelun pioneeri? (1:56 min) 3. Pauliina: Sanoa tutkittu niin selvästi kuin mahdollista (4:35 min) 4. Täydentävät hoidot eivät ole mitään uutta (5:11 min) 5. Vastakkainasettelun ilmapiiri on turhaa tavallisen ihmisen kannalta (5:28 min) 6. Täydentävien hoitojen haitat JA hyödyt esiin (6:07 min) 7. Parantavat Energiat -kirjan vastaanotto (6:29 min) 8. Ihminen on hybridi, monta samaan aikaan (7:19 min) 9. Polarisaatio on keinotekoista (7:52 min) 10. ”Väärin sammutettu” (8:06 min) 11. Ilo, toivo, myönteisyys ja myötätunto parantumisessa (8:59 min) 12. Ihmisellä tunnistettu ja tunnustettu pyrkimys parantaa itse itsensä (9:09 min) 13. Ihminen muuttunut ”biologiseksi koneeksi”, jota korjataan (parannetaan) (10:21 min) 14. Täydentävissä hoidossa Ihmisen mieli ja keho auttamaan paranemisprosessia (10:48 min) 15. Täydentäviä hoitoja ei anneta koululääketiedettä ”vastaan”, vaan sen lisänä, kanssa (12:05 min) 16. Melkein kolmannes Suomen aikuisväestöstä käyttää täydentäviä hoitoja lääketieteen rinnalla (12:41 min) 17. Potilaat, täydentäviä hoitoja antavat ja lääkärit: Keskiöön ihmisen kokemus (13:27 min) 18. Se miten ihminen kohdataan, vaikuttaa paranemiseen (14:32 min) 19. Retoriikka julkisuudessa voimakkaan polarisoivaa, harvoin käytännössä (15:31 min) 20. Keskustelussa vaaran illuusio ei kohtaa todellisuutta (15:59 min) 21. Johtaako täydentävissä hoidoissa koulutusvaatimusten puutteet epäeettisyyteen? (16:56 min) 22. Eettisen toiminnan ongelma ei poistu vastakkainasettelulla tai kielloilla (17:21 min) 23. Kukaan...
538 Päivän matka itseen – Miten rakentaa silta tyhjyydestä elämän tarkoitukseen

538 Päivän matka itseen – Miten rakentaa silta tyhjyydestä elämän tarkoitukseen

Katso video Videosta löytyy keskeisimmät havainnot 538 päivän matkasta itseen. Käytännössä matka oli a) oman tarkoituksen löytämistä elämässä uudenlaiselle b) merkityskokemukselle avautumista sekä c) yhteyttä itseä suurempaan (ei-uskonnolliseen) kokonaisuuteen. Kutsun tätä matkaa spirituaaliseksi itsensä johtamiseksi, joka ei ole liitoksissa uskontoon, vaan elämän onnellisuuden ja merkityksen kokemukseen. Podcast: Käyn seuraavassa läpi spirituaalisen itsensä johtamisen matkan aiheita. Matkaa olen tehnyt 538 päivää, sekä tuottanut siihen liittyvää dokumentointia, kuten videoita ja erilaisia postauksia Facebookiin, LinkedIniin, Google+:aan jne. Käyn seuraavassa tarkemmin läpi, mikä oli spirituaalisen itsensä johtamisen matkan alkusysäys ja mitkä muutoksen kysymykset aiheuttivat sisäistä kasvua sekä sen, mikä oli minulle ennalta-arvaamaton lopputulos matkan päätökseen. Mikä on syy, miksi teen tätä? Minusta tuntuu, että elämän ymmärtämiseksi minulta, meiltä ja laajemmin yhteiskunnasta puuttuu ymmärrys siitä, mistä elämässä on oikeasti kysymys. Tietysti voidaan sanoa, että kysymys on työn tekemisestä, kouluttautumisesta ja onnellisesta elämästä. Mutta jos katsoo yhteiskunnan sekä maailman tilaa tällä hetkellä, niin kuinka syvät elämän sekä elämän kokonaisuuteen liittyvät opit oikeasti ovat. Koen syvästi, että omat käsitykseni elämän opeista ja merkityksestä on ainakin henkilökohtaisesti pakko päivittää, syvällisellä tavalla. 1:21 min Edelliseen liittyen, toinen yllättävä havaintoni oli, että päädyin sellaiseen ohittamattomaan lopputulokseen, joka lopettaisi nykyinen yritys-, työ- ja koulutusmaailma suurelta osin tarpeettomana. Tämä oli outo havainto, vaikkakin hyvinkin luonnollinen siitä huolimatta, että tässä väite voi kuulostaa radikaalilta. Havainto on kuitenkin on hyvin luonnollinen lopputulos suhteessa siihen, mistä näkökulmasta sitä katsoo ja käyn nämä syyt myöhemmin läpi. Kolmas havainto matkallani oli se, että millä tavalla tästä mustavalkoisesta, vastakkainasetteluun perustuvasta oikein/väärin -maailmasta, missä taistelemme jatkuvasti myös siitä “kenen puolella olet” pääsee omia todistusaineistoja hankkimalla pääsee nousemaan selkeämpään näkökulmaan. Siten taisteluun ja kärsimykseen perustuva maailmankatsomus voitaisiin korvata paljon...
Cognitive dissonance – from Waking Up to Empowerment

Cognitive dissonance – from Waking Up to Empowerment

Watch video ”Cognitive dissonance – from Waking Up to Empowerment” vlog of Spiritual Intelligence [SQ] and Self-Leadership Journey Log. It is like being in two realities at the same time. However, the experience is not about two “separate” realities, but vantage points on one and the same thing. One vantage point is where the view is very limited [mind] and the other is where the vantage point _includes_ the previous one while making the whole even bigger through not being limited [heart, spirit, whole]. Make sense? 😛 I describe this in my paper [link below] as the movement from the stage of “waking up” into “empowerment”. This is where the mind releases its power – in the limited and limiting function – naturally and the part of our humanity kept hidden takes the vacant space, i.e. where the mind has no place. The stages go something like this. When one is in the world of “helplessness” the mind is in control. Words like fear, competition, time, scarcity, mater, knowing and such describe this stage well. The next stage is “waking up” where intuition, listening to oneself, nature, awareness, energy and using one’s own fears as a source of wisdom, power and understanding makes much more sense. The last phase is “empowerment”. This is where one feels to have a new identity, knowing, connection, purpose and meaning as a part of the larger whole while taking responsibility through the sense of taking care of something very important in our lives. The movement from “waking up” to “empowerment” is proving to be very interesting where the heart kindly occupies the place where the...
Ending the desire for roles & acceptance

Ending the desire for roles & acceptance

Watch video ”Ending the desire for roles & acceptance” vlog of Spiritual Intelligence [SQ] and Self-Leadership Journey Log. A deep-seated realisation in the wake of my previous vlog. I have roles upon roles to alter myself “correctly” within given circumstances. These roles include being the right kind of boy, man, son, part of society, having the right kind of background, education, title, income, position, standing ect. These roles, if “correct enough” I get accepted. Bad roles however are ones rarely getting any acceptance. The roles of being in trouble, sick, unemployed, alcoholic, drug addict or addiction of any kind … These roles diminish the value of the preferred roles. The genuine me, authentic self is not lost under these roles, which fight feverishly to hold up an exterior of “good”, “appropriate” and “right” so we can receive acceptance. The genuine me is right here, with us at this very moment FROM WHICH we deviate away toward a more preferable role, which will get more acceptance than who we really are i.e. human. This realisation, to see myself keep up these roles with strenuous effort. My REALISATION was not that the true self was hiding, no. My realisation was that when momentarily I stopped reaching for a role, I gravitated back to who I am. No effort. True self is right here and now, it has never been in hiding. It is just that my ideas of acceptance has kept me continuously trying to get into roles that will gain acceptance, because my basic premise has been that my true self is not worth it. I am wrong. So wrong and for so...
Me – Fake

Me – Fake

Watch video ”Me – Fake” vlog of Spiritual Intelligence [SQ] and Self-Leadership Journey Log. This on going process of being revealed as inauthentic, is quite hard to accept. I became aware of these roles, which I have been playing unconsciously. Just few times was I able to squeeze in times, when the true me, the total human being was revealed. The telltale sign of this is vulnerability. The whole human being, who I am, is dealing with ALL of my life events. As I am being affected by these events, my roles emerge to deal with the very exterior. When I have spoken from my heart, I have felt the sense of disconnection being so ”other” and ”different”. Therefore In many of the roles, the expressions of my inner reality, are not acceptable. As I have not been able to share myself authentically, even though I promised to do so, this is a journey to see the whole of my actions – the totality of it. How much I have been disregarding my genuine self even with my best efforts to do so. QUESTION OF THE DAY:  Have you caught yourself playing roles OR have you been able to really share with yourself of who you truly...
Miracle of life – What is spiritual growth?

Miracle of life – What is spiritual growth?

Watch video ”Miracle of life – What is spiritual growth?” vlog of Spiritual Intelligence [SQ] and Self-Leadership Journey Log. This theme encapsulates many smaller insights. As a whole I could describe this the witnessing of the miracle of life; the mysticism of life, the magic of it. The starting point, is the allowing of one’s own awareness, to be present in a place where strong reactions have their control. As we REACT consciously but mostly unconsciously with fear, loneliness, anger, uncertainty, pain… nothing really changes, ever. When we wholeheartedly stop in this challenging place within us, with the intention of listening and witnessing, this action alone allows a space where it was not before. Just like that, after a while of witnessing and being present, a miracle of life takes place. Naturally a new point of view, now accompanied by the key words in spiritual intelligence, WISDOM and COMPASSION, takes hold on to our experience. It is the place of transformation and growth. We now slowly start to witness the new perspective, new insight, which was covered earlier by our own reactions. This is the miracle and mystical experience of life growing and pushing through. Just a moment before there were fear, angst and darkness – not there is life, light and awareness with new possibilities. QUESTION OF THE DAY: Have you ever been in a situation where you have been able to replace your hard reactions with wisdom and compassion, thus gaining an insight that allows more life and possibilities rather than what in you reactions were present...
Awakening, not hard, not easy

Awakening, not hard, not easy

Watch video ”Awakening, not hard, not easy” vlog of Spiritual Intelligence [SQ] and Self-Leadership Journey Log. Awakening to a new sense of reality, is experiencing the dual input of the heart and mind at the same time, at least in my case! 😀 This experience is relational only to realising my supreme duty, my calling and wanting to extend a genuine expression of myself into the world. The feeling of duality – the message coming from the mind AND the heart – comes clear as I continue taking steps deeper into what I feel needs to come out through me. This happens simultaneously and BOTH of them are as REAL and TRUE as it gets: On one hand, I have my mind telling what is right and what is wrong: ”I should have done this and that.” ”Why didn’t I… ?” ”This is way too elementary…” My mind is criticising, pushing and shoving me to the “right” direction and not accepting anything in between. On the other hand, having being able to exert my deepest views as raw and incomplete as they are into the world, I feel immersed with gratitude, gratefulness, fulfilment, connection and deep seated satisfaction of being able to take one necessary step forward on my spiritual journey. Being heard by myself [also by others is a bonus], I find, is one central key in this journey indeed! This is the ”duality”; mind and heart at the same time telling their point of view. My greatest effort so far is to align myself with those two in a balanced & inspiring way. QUESTION OF THE DAY: Have you had...